Belgelerimiz

BELGELERİMİZDEN BAZILARI

Sosyal sorumluluğu gereği insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen hammaddeler kullanmaktayız.
Sonuçta hayvanlardan elde edilen gıdalar hepimizin sofrasına gelmektedir.
Uluslararası gıda yönetmenliğine uygun hammaddeler kullanmaktayız.
Bu nedenle ISRAR EDİYORUZ. Çünkü iyi olduğumuzun farkındayız ve önce tecrübemizle tasarlıyor, inanıyor ve sonra emek veriyoruz.

 

Belgelerimizden Yalnızca Bazıları